MÈTODE ESSOP. TEATRE A L’AULA.

image002rANGLÈS A INFANTIL

Amb APLAE estem desenvolupant una proposta d’intervenció pedagògica destinada a infants de segon cicle d’Infantil. Estem creant un mètode d’aprenentatge de l’idioma estranger coma tercera llengua vehicular amb infants de 3 a 6 anys.

Tenim com a objectiu principal el desenvolupament de les capacitats comunicatives, expressives, cognitives, creatives i socials dels infants. Volem que el desenvolupament de totes aquestes competències s’esedevingui de forma significativa i ho fem a través de la sensibilització artística, el joc dramàtic, el teatre gestual, la música i els contes com a fil conductor. Creiem que la millor manera d’aprendre un idioma és a través de l’acció, el joc i de la interacció amb els altres. Gràcies a la nostra experiència i vocació docent li hem donat forma al Mètode d’Essop. Ara creiem que és moment de donar-li un espai documentat per poder ser elaborat per altres mestres i educadors infantils. Volem treballar en escoles que ens permetin desenvolupar el nostre projecte.

LA CONSTRUCCIÓ DE LA INTEL.LIGÈNCIA A TRAVÈS DE LA CREATIVITAT

Howard Gardner va definir la intel.ligència com “la capacitat de resoldre problemes o de crear productes que siguin valuosos en una o més cultures” . Va ser una idea novedosa perque cambiava radicalment la idea que es tenia de la Intel.ligència com una cosa inamovible que es tenia o no es tenia. Al definir-la com a capacitat, obre la porta als educadors ja que es pot desenvolupar mitjançant experiències viscudes, l’entorn i l’educació rebuda.  Les seves investigacions van portar a Gardner a concloure que tots els éssers humans tenen vuit intel.ligències en més o menys grau: Intel.ligència musical, corporal-kinésica, lingüística, matemàtica, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista. Recentment ha afegit la intel.legència espiritual.

FullSizeRenderEntenem la creativitat com un procés bàsic i necessari per a la construcció de la intel.ligència (tenint en compte a Gardner) i el desenvolupament neuronal del nen. És necessari que el nen visqui procesos sensorials i creatius des de la primera infancia que serán les bases cognitives sòlides per el seu aprenentatge present i futur. Amb el Mètode d’Essop, a més d’aprendre un idioma, tindrà l’oportunitat de desenvolupar de manera autónoma el creixement de la personalitat, el reconeixement del propi jo, l’autoestima i la canalització de les emocions així com la identificació de les emocions dels altres.

Hem de donar l‘oportunitat al nen a explorar la seva habilitat creativa amb fluïdesa, donant-li un espai on s’esdevinguin procesos d’aprenentatge, exploració i expressió sense prejudicis ni objectius establerts que limitin les seves capacitats i aptitud. Amb aquest mètode, treballem totes les Intel.ligències Múltiples a la vegada que parlem de valors i de competencia global.

PROGRAMA PROJECTE DE FAULES

A través del projecte de faules fem una adaptació a les dinàmiques teatrals i al llenguatge escènic del pedagog Jaques Lecoq. El mestre Lecoq parlava d’un fons poètic comú. Aquest es tracta d’una dimensió abstracta feta d’espais, llums, colors, matèries i sons que es troben en cada un de nosaltres (Lecoq, 2008). Els nens tenen la seva propia dimensió artística, la seva particular relació amb la emoció i una concepció singular sobre el mon animal, l’animisme, els elements naturals i els colors. El joc simbòlic és un estat present i constant en el segon cicle d’educació infantil i primer cicle de primària. El joc és la manera que té el nen d’aprendre i d’apropar-se als seus interessos. Treballar contes i faules és la manera més directa i propera d’aplicar el joc dramàtic i l’expressivitat en l’aprenentatge del nen.

LA FORMACIÓ DEL MESTRE

Per posar-ho en pràctica recomanem que el mestre/educador tingui una formació de conceptes bàsics teatrals i pedagògics per tal de donar més qualitat i sentit al procés d’ensenyament-aprenentatge. Al projecte d’investigació del que parteix el Mètode d’Essop destinem un espai específic per a la formació del mestre. Una proposta de base técnica teatral que ajudarà al mestre a donar un salt qualitatiu en les seves propostes professionals. Si ho sol.liciteu i és del vostre interés, podem fer una proposta per un curs de formació adreçat a mestres i educadors que donarà més pes a la nostra proposta metodológica.

Benvingudes i benvinguts!

benvingutsPasseu, passeu… En aquest blog trobareu informació sobre nosaltres, la Cia. Am-art. Podeu deixar-nos qualsevol idea, comentari o allò que us passi pel cap. Tot serà ben rebut. Si voleu saber una miqueta més sobre tot allò que us oferim… endavant!

Comença el viatge!

 

 

 

 

Aquí teniu un seguit de fotos…